Сиво гниене по лозата . [ Борба за здраво грозде ]


Причинителят на сиво гниене по лозата е един от най-проблемните във земеделието, заради широкия си обхват и разнообразието от растения, които може да зарази и унищожи. 

В природата на сивото гниене е да унищожава клетките на гостоприемника, като се храни с техните ресурси, докато не загинат. 


Причинителя на  сивото гниене по лозата прониква лесно в здрави растения, но много по-лесно заразява, ако има механични нарушения и повреди от други заболявания.


Симптоми и условия предразполагащи сиво гниене по гроздето 


Най- важните предпоставки са влажност и храна. Размножава се страшно бързо, което води до бързо заразяване на съседните зърна на гроздето. При идеални условия заразата се развива в рамките на 18 -20ч. Заради спорите, които образува, причинителят на сивото гниене има умението да оцелява за много дълго време, даже и при извънредно неблагоприятни външните условията.


Повреди в следствие на сиво гниене по лозата  


  • малки кафяви петна по отделни зърна, които в последствие обхващат цялото зърно, като се превръщат в белезникава плесен, повредите се разпространяват и по съседните зърна.


  • в по-напреднала фаза, групата зърна се обхваща от кафеникави прахообразни образувания в повечето случаи повредите имат пагубно въздействие върху цялата чепка.


  • Лозовите зърна, в последствие цялата чепка видимо изгниват и загиват.


Препоръки :


  • фази на приложение на химични средства


На практика, този патоген може да заразява растенията във всяка една фаза от развитието им . По-критичните фази са началото на завръзване на плодовете и затваряне на чепката. Ако се изпусне защитата на растенията в тези две фази е много трудно да се проведе адекватна растителна защита. 


Химичната борба трябва да се провежда във всички фази на развитие, но най-критични са  след цъфтеж на лозата до три седмици преди беритба на гроздето. Подбора на химични средства за борба със сивото гниене по лозата трябва да е съобразен с карантинните срокове на препаратите. 


  • сиво гниене по лозата - препарати 


Сивото гниене по лозата и гроздето е упорито и устойчиво заболяване.


Домашните средства не могат да заместят препаратите и фунгицидите за борба със сивото гниене по лозата и гроздето. Борбата със сивото гниене по лозата се извежда трудно ако не е започнало в малко по-ранни фази от развитието на растението (след цъфтеж) .


На пръв поглед, най-добро решение при хоби избор на фунгициди за сиво гниене е КАБРИО ТОП, прилага се в доза 0.2 % разтвор и има карантинен срок от 28 дни. комбиниран препарат, който обхваща най-важните за лозата заболявания. 


  • профилактика при сиво гниене по гроздето


Профилактиката е важна част от борбата срещу този патоген. Мерките, които могат да се предприемат, като за начало, са свързани с добра обработка на почвата. 


Балансираното азотно торене е важно и по-точно трябва да се избягват завишените торови норми и прекаляването с количеството на азотни торове, които се прилагат при лозата. Разнообразното торене с комбинирани торове е много по-добро решение, отколкото едностранното азотно торене.


Трябва да се подхожда внимателно към лозовите растения и по възможност да се намалят механичните повреди до минимум.

При наличие на симптоматика е добре да бъдат отстранени засегнатите чепки.


Да се избягва умишленото навлажняване на листата и гроздовете. Прореждане на листата около гроздовете с цел създаване на по добра аерация.


Публикуване на коментар

Коментари