Правила за ползване

Тази страница съдържа правилата за ползване на сайта kgvagro.com. Като използвате сайта, вие се съгласявате да спазвате тези правила.

Права и задължения на потребителите

Потребителите на сайта имат право на:

Достъп до информацията и услугите, предлагани на сайта;
Да изразяват мнение и да публикуват коментари;
Да участват в събития и дискусии, организирани от сайта.
Потребителите на сайта са задължени да:

Спазват българското законодателство;
Не нарушават правата на трети лица;
Не публикуват съдържание, което е обидно, дискриминационно или незаконно.
Забранени дейности

На сайта са забранени следните дейности:

Публикуване на съдържание, което е обидно, дискриминационно или незаконно;
Кражба на съдържание или нарушаване на авторски права;
Спама, тролинг и други форми на недобросъвестно поведение;
Нарушаване на сигурността на сайта.
Отговорност

Сайтът не носи отговорност за съдържанието, публикувано от потребителите. Всеки потребител е отговорен за съдържанието, което публикува на сайта.

Заключителни разпоредби

Сайтът си запазва правото да променя правилата за ползване по всяко време.

Допълнителни правила

В допълнение към правилата, посочени по-горе, сайтът има и следните допълнителни правила:

Потребителите могат да използват сайта само за лични, нетърговски цели.
Потребителите не могат да използват сайта за разпространение на реклами или други търговски съобщения.
Потребителите не могат да използват сайта за извършване на незаконни дейности.
Сайтът си запазва правото да блокира достъпа на потребители, които нарушават правилата за ползване.