🌱 РАСТЕНИЯ ➤

 🍅 ДОМАТИ - интересни статии свързани с отглеждането на домати.

 • Въведение в отглеждането на домати
 • Избор на правилните сортове домати
 • Подготовка на почвата и техники за засаждане
 • Съвети за поливане и торене
 • Чести неприятели и болести по доматите и как да се справите с тях

 🍇 ГРОЗДЕ - различни подробности за гроздето.

 •  Преглед на отглеждането на грозде
 • Избор на подходящи сортове грозде
 • Избор на място и подготовка на почвата за лозя
 • Засаждане и обучение на лозя
 • Техника за резитба на лозя
 • Правилно поливане и торене на лозята
 • Борба с често срещаните болести и неприятели по гроздето
 • Беритба 
 • Препоръчителни източници за повече информация относно отглеждането на грозде

👀 ПИПЕР малки хитрини при отглеждането на пипер.

 •  Въведение в отглеждането на чушки
 • Избор на правилните сортове пипер
 • Подготовка на почвата за растения с пипер
 • Насоки за засаждане и разстояние между чушките
 • Осигуряване на подходяща слънчева светлина и вода за растенията с пипер
 • Съвети за торене и борба с вредителите по пипера
 • Прибиране и съхранение на чушки
 • Допълнителни ресурси за изучаване на отглеждането на пипе

🥒 КРАСТАВИЦИ основни правила при отглеждането на краставици.

 • Основи на отглеждането на краставици
 • Избор на сортове краставици, подходящи за вашия регион
 • Подготовка на почвата и техники за производство на разсад
 • Осигуряване на подходяща опора за краставичните растения
 • Изисквания към поливането и торенето при краставиците
 • Често срещани вредители и болести, засягащи краставиците и тяхното управление
 • Прибиране и консервиране на краставици
 • Допълнителни справки за задълбочена информация за отглеждането на краставици

Публикуване на коментар

Коментари