Как да направим реална оценка на нашето земеделско стопанство?

оценка на земеделско стопанство


Всеки малък земеделски производител, винаги трябва да се стреми към  подобряване на своето стопанство. Трябва  да иска, да бъда по-ефективен, по-продуктивен и по-устойчив. 


Основните селскостопански ангажименти, които са чисто практически не оставят време за това.


Стопанството си иска своето и в повечето случаи сметките, статистиката, анализите остават на заден план. 


Но, рано или късно всеки земеделец започва да се пита: 


Как да знам дали постигам целите си?


Отговорът е да направиш реална оценка на своето стопанство. Това ще ти даде ясна представа за това как се представяш в момента и къде може да се подобриш.


Какво е реална оценка на стопанството?


Реалната оценка е процесът на събиране и анализиране на данни за вашето земеделско стопанство. Тя включва събиране на информация за вашите култури, добиви, разходи, приходи и други фактори.

Информация за културите: 

Винаги може да се намери по продуктивен сорт или технология, която да се “напасне’, за да стане по-лесно и ефективно. 

Достатъчно е да се зпознаваш веднъж седмично с новите тенденции при културите, които отглеждаш, за да си в течение с най-новите тенденции. Определи си ден от седмицата, в който можеш да си позволиш да се информираш за това.

Увеличаване на добивите: 

Ако си в началото на развитие на земеделското си стопанство, няма да можеш на 100% да предвидиш добивите, на които си способен. Това е нормално. 

Желателно е да си записваш или да имаш нещо като дневник, за да може да имаш информация, при какви условия си получил този добив. 

Този дневник е подобен на “Дневник на стопанството” , но малко по-детайлен. За лична употреба. Можеш да видиш примерен тук. И да си го направиш да ти е удобен на теб.


Оценка на земеделско стопанство
Дата:
Име/№ на парцела/полето/оранжерията
Култура
Площ / Брой
Мероприятие
Използван препарат/тор/консуматив/гориво за обработки и др.Продукция
ИмеКоличествоЦена/СтойностВидКоличествоОбща цена на мероприятието
Общо:Общо:Разходи и приходи: 

За съжаление земеделието е скъпо занимание. Неблагодарно е . 

Трябва да го обичаш, ама наистина много, за да се занимаваш с него. Свързано е в по-голяма степен с математиката, отколкото със земеделските науки. 

За да има смисъл от това, което произвеждаш, трябва да смяташ, иначе няма да го правиш дълго време. 

Не е толкова сложно, ако подобриш горната таблица, нещата които те интересуват са две, себестойност и крайна цена. Това е . 

Защо е важна реалната оценка?

Реалната оценка е важна, защото ти помага да:

Разбереш как се представя твоето стопанство

Може да произвеждаш най-страхотните зеленчуци, но цената която плащаш за това да е по-висока от това, което изкарваш. 

Често срещано явление. Продаваш под себестойност. Защо? 

Защото не си включил в общата сметката -часовете, които си работил или стойността на оранжерията, или подобряването на напоителната система.

Идентифицираш области за подобрение


Ако правиш сметката ЧЕСТНО, ама наистина честно. 


След колко време ще си върнеш вложеното? 


Направи я предварително(сметката). Или си води статистика, за да имаш информация. Не на “халваджийския тефтер”, направи я така, че да виждаш цялата информация. 

Само така ще знаеш какво можеш да подобриш. Ще разбереш какво можеш да добавиш или премахнеш, за да си ефективен ¹

¹ Щях да напиша и конкурентноспособен, но не харесвам този израз. Мисля, че всеки земеделски проект, независимо от размера, е нещо уникално за собственика си. Съответно е нещо уникално и за клиента или пазара, за който се прави. Няма как да се направят две напълно еднакви стопанства, за да се конкурират.

Поставяш цели и измерваш напредъка си

След като имаш всичката информация, която е свързана с производството на твоите невероятни растителни продукти, лесно можеш да видиш пътя, по който си преминал, за да постигнеш всичко това. 


Можеш да решиш да завиеш в друга посока, можеш да решиш, че трябва да инвестираш още. Можеш всичко. Защото имаш информация и знаеш дали вървиш в правилна посока.

Как да направим реална оценка?

оценка на земеделско стопанство


Има много начини да направиш реална оценка на твоето земеделско стопанство. Можете да използваш следните стъпки като отправна точка:

Определете целите си. 

Какво искаш да постигнеш с реалната оценка? Искаш ли да подобриш производителността, да намалиш разходите или да увеличиш устойчивостта?

Идентифицирай факторите, които искаш да оцениш.

Какви данни трябва да събереш? Това може да включва информация за твоите култури, добиви, разходи, приходи, околната среда и др.

Събирай данни. 

Можете да събираш данни сам или да наемеш експерт..

Анализирайте данните. 

Използвай данните, за да идентифицираш области за подобрение.

Постави цели и измервай напредъка си. Използвай данните, за да определиш реални цели за подобрение. След това измервай напредъка си, за да видиш дали постигаш целите си.


Ако искате да намалиш разходите, можеш да събираш данни за разходи, за торове, пестициди и семена. Това ще ти помогне да идентифицираш области, където можеш да спестиш пари.


Ако искаш да увеличиш устойчивостта, можеш да събираш данни за потреблението на вода и енергия на стопанството. Това ще помогне да определиш, как можеш да намалиш въздействието на стопанство върху околната среда, като използваш алтернативни източници.


Реалната оценка е ценен инструмент, който може да ти помогне да подобриш своето земеделско стопанство. Отдели време да направиш реална оценка. През зимата. Със сигурност ще получиш ясна представа за това как се представяш в момента и къде можеш да подобриш.


Публикуване на коментар

Коментари